สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 276,536.4757,328.7879.3 %ผ่าน15,845.14427.6197.3 %ผ่าน
รวม 276,536 57,329 79.27 % ผ่าน 15,845 428 97.30 % ผ่าน