สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 285,226.2529,552.6089.6 %ผ่าน15,807.62909.5594.2 %ผ่าน
รวม 285,226 29,553 89.64 % ผ่าน 15,808 910 94.25 % ผ่าน