สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสรรพสามิต638,755.881,121,000.00-75.5 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 638,756 1,121,000 -75.50 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ