สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ975,875.131,161,000.00-19.0 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 975,875 1,161,000 -18.97 % ไม่ผ่าน 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ