สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1,190,828.80276,416.0076.8 %ผ่าน18,240.171,977.5989.2 %ผ่าน
รวม 1,190,829 276,416 76.79 % ผ่าน 18,240 1,978 89.16 % ผ่าน