สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน933,857.56668,000.0028.5 %ผ่าน19,647.182,198.7488.8 %ผ่าน
รวม 933,858 668,000 28.47 % ผ่าน 19,647 2,199 88.81 % ผ่าน