สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว301,633.59205,914.5031.7 %ผ่าน16,073.392,102.2086.9 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 20,461.4422,886.31-11.9 %ไม่ผ่าน8,600.631,494.9282.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน25,829.7122,776.5611.8 %ไม่ผ่าน4,935.621,193.6875.8 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี19,081.8941,779.00-118.9 %ไม่ผ่าน2,371.27895.7062.2 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ35,685.3528,350.9920.6 %ผ่าน7,667.942,021.9873.6 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา13,766.3725,857.50-87.8 %ไม่ผ่าน7,501.071,182.4684.2 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง618,813.8138,426.9193.8 %ผ่าน8,080.531,480.8581.7 %ผ่าน
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา18,838.9025,664.98-36.2 %ไม่ผ่าน7,088.64742.0289.5 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร4,783.3018,524.00-287.3 %ไม่ผ่าน2,718.90518.0480.9 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 4,445.6114,661.00-229.8 %ไม่ผ่าน9,310.81298.7596.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว3,900.593,690.005.4 %ไม่ผ่าน7,240.74664.5890.8 %ผ่าน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 2,702.752,431.0010.1 %ไม่ผ่าน7,378.44369.0095.0 %ผ่าน
รวม 1,069,943 450,963 57.85 % ผ่าน 88,968 12,964 85.43 % ผ่าน