สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์525,909.69386,638.0026.5 %ผ่าน20,406.956,370.6268.8 %ผ่าน
รวม 525,910 386,638 26.48 % ผ่าน 20,407 6,371 68.78 % ผ่าน