สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมชลประทาน (สามเสน)910,206.881,720,902.00-89.1 %ไม่ผ่าน52,289.58106,669.59-104.0 %ไม่ผ่าน
กรมชลประทานปากเกร็ด636,875.94903,738.00-41.9 %ไม่ผ่าน244,424.3111,239.6095.4 %ผ่าน
รวม 1,547,083 2,624,640 -69.65 % ไม่ผ่าน 296,714 117,909 60.26 % ผ่าน