สรุปผลประเมิน กรมประมง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมประมง1,133,711.401,101,954.002.8 %ไม่ผ่าน32,757.2912,155.4662.9 %ผ่าน
รวม 1,133,711 1,101,954 2.80 % ไม่ผ่าน 32,757 12,155 62.89 % ผ่าน