สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมปศุสัตว์ 512,129.56316,000.0038.3 %ผ่าน21,670.135,578.1074.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 512,130 316,000 0.00 % รายงานไม่ครบ 21,670 5,578 0.00 % รายงานไม่ครบ