สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมวิชาการเกษตร1,373,246.30140,945.0089.7 %ผ่าน56,595.001,769.6296.9 %ผ่าน
รวม 1,373,246 140,945 89.74 % ผ่าน 56,595 1,770 96.87 % ผ่าน