สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร449,969.06213,000.0052.7 %ผ่าน15,995.221,101.9393.1 %ผ่าน
รวม 449,969 213,000 52.66 % ผ่าน 15,995 1,102 93.11 % ผ่าน