สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน407,257.34282,723.4130.6 %ผ่าน17,214.623,107.5581.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร8,982.6422,318.00-148.5 %ไม่ผ่าน2,765.30726.5573.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่3,369.035,419.00-60.8 %ไม่ผ่าน4,485.04995.9277.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี4,700.4910,637.00-126.3 %ไม่ผ่าน9,022.311,169.0487.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์4,278.8910,320.00-141.2 %ไม่ผ่าน5,437.89984.8281.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร4,294.956,931.80-61.4 %ไม่ผ่าน6,031.271,291.7278.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 3,953.3313,038.50-229.8 %ไม่ผ่าน6,780.001,639.1975.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี2,054.344,670.00-127.3 %ไม่ผ่าน5,155.46715.4186.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา2,540.685,635.00-121.8 %ไม่ผ่าน4,749.87646.5386.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี4,597.2214,050.50-205.6 %ไม่ผ่าน5,545.471,696.6969.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท3,744.996,235.80-66.5 %ไม่ผ่าน3,294.28833.0874.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ4,213.0110,619.45-152.1 %ไม่ผ่าน7,334.101,106.9984.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร3,581.938,905.50-148.6 %ไม่ผ่าน5,079.791,126.8577.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย5,176.674,965.004.1 %ไม่ผ่าน7,578.891,317.9882.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่4,120.729,883.00-139.8 %ไม่ผ่าน9,388.051,270.3286.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง10,272.074,464.0056.5 %ผ่าน4,932.381,443.0570.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด2,268.173,972.60-75.1 %ไม่ผ่าน3,476.44269.7492.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก5,738.107,834.50-36.5 %ไม่ผ่าน8,326.781,630.0880.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก2,843.383,884.00-36.6 %ไม่ผ่าน3,126.27861.7072.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม3,962.873,136.0020.9 %ผ่าน3,136.74783.9475.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม3,091.977,488.50-142.2 %ไม่ผ่าน4,839.50618.6387.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา5,667.5910,282.00-81.4 %ไม่ผ่าน9,314.031,372.6085.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช3,938.467,048.00-79.0 %ไม่ผ่าน6,490.04911.6686.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์3,678.2110,507.00-185.7 %ไม่ผ่าน6,446.611,211.5081.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี4,496.3321,951.89-388.2 %ไม่ผ่าน2,016.88647.7367.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส5,349.068,757.50-63.7 %ไม่ผ่าน4,431.331,219.9172.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน3,231.298,268.59-155.9 %ไม่ผ่าน6,960.31787.5088.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ3,714.057,297.00-96.5 %ไม่ผ่าน4,293.77958.7377.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์3,450.273,989.10-15.6 %ไม่ผ่าน6,607.97912.0086.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี4,092.999,168.00-124.0 %ไม่ผ่าน3,526.381,013.8671.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,907.282,312.0020.5 %ผ่าน5,190.411,812.0165.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี3,427.974,343.20-26.7 %ไม่ผ่าน4,521.141,503.8666.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี3,360.3210,772.40-220.6 %ไม่ผ่าน2,930.301,755.1440.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,703.077,262.50-168.7 %ไม่ผ่าน3,858.511,387.8364.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา2,764.457,333.20-165.3 %ไม่ผ่าน5,269.09687.2987.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา3,281.366,189.00-88.6 %ไม่ผ่าน5,953.011,148.6980.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง4,417.3410,135.01-129.4 %ไม่ผ่าน3,868.281,081.3672.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร3,588.957,289.30-103.1 %ไม่ผ่าน4,442.171,616.5663.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก3,962.989,273.02-134.0 %ไม่ผ่าน6,758.983,037.3755.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี3,673.7413,818.98-276.2 %ไม่ผ่าน5,148.47800.3484.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์2,673.487,179.60-168.5 %ไม่ผ่าน7,275.951,010.8886.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่3,139.999,184.40-192.5 %ไม่ผ่าน5,282.66625.6388.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต3,608.698,816.00-144.3 %ไม่ผ่าน1,845.36721.5460.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม3,074.024,976.00-61.9 %ไม่ผ่าน4,759.45690.1285.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร2,526.2018,139.00-618.0 %ไม่ผ่าน4,301.82941.3378.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,526.028,056.66-128.5 %ไม่ผ่าน7,286.161,316.9181.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร3,245.482,620.0019.3 %ไม่ผ่าน4,236.86855.1079.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา3,763.6210,218.60-171.5 %ไม่ผ่าน4,407.77519.6588.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด5,528.197,864.00-42.3 %ไม่ผ่าน6,291.231,278.9379.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง4,023.967,769.20-93.1 %ไม่ผ่าน3,789.891,170.3069.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง3,678.0111,916.00-224.0 %ไม่ผ่าน3,914.501,117.6071.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี4,142.237,787.00-88.0 %ไม่ผ่าน5,109.21989.0480.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี3,532.839,889.60-179.9 %ไม่ผ่าน5,140.651,248.7275.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง4,375.7011,405.00-160.6 %ไม่ผ่าน7,271.671,104.1684.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน4,836.849,077.53-87.7 %ไม่ผ่าน4,484.82562.7287.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย3,333.504,965.49-49.0 %ไม่ผ่าน6,968.88837.2188.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ2,850.567,082.50-148.5 %ไม่ผ่าน6,094.34783.7087.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร2,675.065,937.00-121.9 %ไม่ผ่าน6,342.47764.3087.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา4,168.859,527.01-128.5 %ไม่ผ่าน5,697.921,178.7879.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล6,229.6911,904.00-91.1 %ไม่ผ่าน3,332.38738.7377.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ4,162.5612,383.00-197.5 %ไม่ผ่าน2,481.00698.6171.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม2,504.338,100.90-223.5 %ไม่ผ่าน1,402.06470.7166.4 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร26,801.9312,415.0053.7 %ผ่าน2,304.53788.0365.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว2,971.905,982.20-101.3 %ไม่ผ่าน5,514.811,140.2579.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี3,089.005,823.00-88.5 %ไม่ผ่าน3,923.55906.5476.9 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี2,503.337,095.90-183.5 %ไม่ผ่าน1,921.13509.9273.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย2,816.737,373.79-161.8 %ไม่ผ่าน5,277.731,090.9879.3 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี3,450.6945.1598.7 %ผ่าน4,818.561,605.6566.7 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี4,363.2010,885.60-149.5 %ไม่ผ่าน7,410.881,275.3082.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์4,733.134,070.0014.0 %ไม่ผ่าน5,884.201,231.3079.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย3,864.019,522.72-146.4 %ไม่ผ่าน3,617.65811.9577.6 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู2,340.518,228.00-251.5 %ไม่ผ่าน4,058.79697.1882.8 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง3,509.786,791.13-93.5 %ไม่ผ่าน2,457.281,200.7951.1 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ3,055.325,643.80-84.7 %ไม่ผ่าน3,695.781,212.1167.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี5,197.1312,452.20-139.6 %ไม่ผ่าน7,043.151,482.1779.0 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์3,706.0611,449.50-208.9 %ไม่ผ่าน5,965.071,160.5880.5 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี2,573.6515,828.58-515.0 %ไม่ผ่าน5,588.94882.5584.2 %ผ่าน
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี5,615.452,928.0047.9 %ผ่าน8,164.53860.3589.5 %ผ่าน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ8,920.1416,810.41-88.5 %ไม่ผ่าน6,223.951,057.4583.0 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,420.9119,908.36-136.4 %ไม่ผ่าน8,218.472,115.9574.3 %ผ่าน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง24,663.0733,518.00-35.9 %ไม่ผ่าน4,401.352,670.9939.3 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี6,289.5219,452.00-209.3 %ไม่ผ่าน5,584.751,022.1881.7 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง8,176.7725,579.00-212.8 %ไม่ผ่าน7,363.37819.9888.9 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,630.6510,166.9912.6 %ไม่ผ่าน7,453.31746.6890.0 %ผ่าน
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย5,507.329,211.00-67.3 %ไม่ผ่าน3,679.91608.2483.5 %ผ่าน
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด13,160.4025,618.00-94.7 %ไม่ผ่าน2,169.5529,369.69-1,253.7 %ไม่ผ่าน
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร9,751.8025,105.48-157.4 %ไม่ผ่าน3,654.451,213.1266.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส8,907.8015,214.92-70.8 %ไม่ผ่าน4,518.361,376.2069.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่10,431.7332,432.41-210.9 %ไม่ผ่าน9,555.501,303.7486.4 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง18,232.6042,956.00-135.6 %ไม่ผ่าน5,874.021,901.2567.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด33,244.4632,269.002.9 %ไม่ผ่าน2,634.601,190.6254.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา10,003.5815,769.00-57.6 %ไม่ผ่าน9,356.59456.6995.1 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช20,468.9130,247.30-47.8 %ไม่ผ่าน6,845.72902.7086.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย15,219.9422,971.91-50.9 %ไม่ผ่าน3,885.061,664.0457.2 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา10,210.0716,980.20-66.3 %ไม่ผ่าน4,566.671,193.9073.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง23,964.0337,617.72-57.0 %ไม่ผ่าน7,290.94595.2591.8 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ20,779.0328,263.00-36.0 %ไม่ผ่าน2,949.23680.6176.9 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์21,790.9527,553.68-26.4 %ไม่ผ่าน9,944.581,347.0286.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา32,295.1246,358.84-43.5 %ไม่ผ่าน6,352.23824.8487.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี18,425.7228,557.87-55.0 %ไม่ผ่าน3,240.121,661.3848.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี39,199.5779,092.00-101.8 %ไม่ผ่าน3,360.69687.0079.6 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี27,875.6829,304.78-5.1 %ไม่ผ่าน5,064.261,049.7579.3 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี31,959.3440,696.67-27.3 %ไม่ผ่าน7,699.571,179.4284.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต36,747.2886,952.83-136.6 %ไม่ผ่าน4,359.791,788.4559.0 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด36,874.6650,525.00-37.0 %ไม่ผ่าน2,947.35569.6380.7 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท37,167.9893,051.00-150.4 %ไม่ผ่าน2,955.03989.2966.5 %ผ่าน
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช21,717.0745,349.07-108.8 %ไม่ผ่าน3,886.921,868.6651.9 %ผ่าน
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี4,877.3726,773.77-448.9 %ไม่ผ่าน1,579.371,211.6423.3 %ผ่าน
รวม 1,305,854 1,948,769 -49.23 % ไม่ผ่าน 568,708 148,648 73.86 % ผ่าน