สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ299,732.3190,000.0070.0 %ผ่าน15,576.24265.0098.3 %ผ่าน
รวม 299,732 90,000 69.97 % ผ่าน 15,576 265 98.30 % ผ่าน