สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมสหกรณ์380,526.69299,739.0021.2 %ผ่าน18,490.301,990.3689.2 %ผ่าน
รวม 380,527 299,739 21.23 % ผ่าน 18,490 1,990 89.24 % ผ่าน