สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า395,332.69103,675.5573.8 %ผ่าน15,257.34437.6197.1 %ผ่าน
รวม 395,333 103,676 73.78 % ผ่าน 15,257 438 97.13 % ผ่าน