สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 384,236.28349,935.008.9 %ไม่ผ่าน20,466.3621,183.72-3.5 %ไม่ผ่าน
รวม 384,236 349,935 8.93 % ไม่ผ่าน 20,466 21,184 -3.51 % ไม่ผ่าน