สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ331,669.06241,021.0027.3 %ผ่าน17,771.1611,174.1137.1 %ผ่าน
รวม 331,669 241,021 27.33 % ผ่าน 17,771 11,174 37.12 % ผ่าน