สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนมิถุนายน 2565
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6198.33 %98.36 %19.74 %60.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กาญจนบุรี7394.37 %97.18 %22.17 %64.32 %ผ่านผ่าน
กาฬสินธุ์6470.31 %70.31 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร6098.33 %98.33 %34.97 %62.61 %ผ่านผ่าน
ขอนแก่น11572.17 %74.78 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี6498.41 %98.44 %32.83 %79.35 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6396.83 %93.65 %17.92 %57.28 %ไม่ผ่านผ่าน
ชลบุรี9683.87 %83.33 %37.61 %54.61 %ผ่านผ่าน
ชัยนาท5671.43 %72.73 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ6883.82 %82.35 %26.13 %21.89 %ผ่านผ่าน
ชุมพร6571.43 %71.88 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7772.73 %64.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12071.19 %68.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6776.12 %76.12 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด5475.93 %72.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตาก5669.64 %67.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก48100.00 %100.00 %29.27 %51.88 %ผ่านผ่าน
นครปฐม7386.30 %83.56 %16.71 %57.43 %ไม่ผ่านผ่าน
นครพนม6395.24 %96.83 %53.42 %66.51 %ผ่านผ่าน
นครราชสีมา13498.48 %97.73 %35.39 %69.56 %ผ่านผ่าน
นครศรีธรรมราช10292.86 %93.07 %52.18 %52.21 %ผ่านผ่าน
นครสวรรค์8385.54 %86.59 %54.10 %59.69 %ผ่านผ่าน
นนทบุรี6093.22 %93.33 %17.53 %80.60 %ไม่ผ่านผ่าน
นราธิวาส6780.60 %79.10 %43.22 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
น่าน6390.48 %90.48 %73.19 %70.12 %ผ่านผ่าน
บึงกาฬ5296.15 %92.31 %62.52 %47.61 %ผ่านผ่าน
บุรีรัมย์7879.22 %73.08 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี7198.59 %98.59 %32.51 %81.49 %ผ่านผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์6689.39 %89.39 %43.42 %58.98 %ผ่านผ่าน
ปราจีนบุรี6185.25 %85.25 %57.25 %71.71 %ผ่านผ่าน
ปัตตานี6695.45 %95.45 %57.91 %52.97 %ผ่านผ่าน
พระนครศรีอยุธยา77100.00 %100.00 %34.26 %65.17 %ผ่านผ่าน
พะเยา5671.43 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5766.67 %63.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง5998.31 %98.31 %56.04 %61.44 %ผ่านผ่าน
พิจิตร5673.21 %71.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก82100.00 %100.00 %46.81 %64.09 %ผ่านผ่าน
เพชรบุรี60100.00 %100.00 %54.76 %63.52 %ผ่านผ่าน
เพชรบูรณ์6595.31 %90.77 %34.54 %59.19 %ผ่านผ่าน
แพร่6274.19 %74.19 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5790.91 %91.07 %10.89 %61.88 %ไม่ผ่านผ่าน
มหาสารคาม6672.73 %66.15 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร54100.00 %100.00 %36.18 %61.87 %ผ่านผ่าน
แม่ฮ่องสอน5972.88 %72.88 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร5683.93 %83.93 %36.90 %59.48 %ผ่านผ่าน
ยะลา6267.80 %69.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ร้อยเอ็ด7997.40 %96.10 %68.74 %71.81 %ผ่านผ่าน
ระนอง5474.07 %70.37 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6495.24 %95.31 %67.00 %64.03 %ผ่านผ่าน
ราชบุรี7358.90 %60.27 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6696.92 %98.48 %9.80 %46.56 %ไม่ผ่านผ่าน
ลำปาง7389.04 %87.67 %35.75 %47.56 %ผ่านผ่าน
ลำพูน5782.46 %82.46 %61.00 %56.30 %ผ่านผ่าน
เลย6761.19 %62.12 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7577.33 %72.97 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร7198.59 %98.59 %70.68 %50.94 %ผ่านผ่าน
สงขลา11657.14 %56.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5483.33 %79.25 %42.08 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
สมุทรปราการ5994.92 %94.92 %17.12 %71.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สมุทรสงคราม4976.60 %77.55 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4665.22 %63.04 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว5971.19 %61.02 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี6978.26 %77.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5292.31 %92.31 %54.73 %44.18 %ผ่านผ่าน
สุโขทัย61100.00 %100.00 %41.01 %56.67 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี68100.00 %100.00 %53.32 %42.61 %ผ่านผ่าน
สุราษฎร์ธานี10665.09 %66.04 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7473.24 %71.62 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย5698.21 %98.21 %25.46 %50.90 %ผ่านผ่าน
หนองบัวลำภู5250.00 %48.08 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง4961.22 %61.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ4975.51 %75.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9692.63 %92.63 %35.74 %56.92 %ผ่านผ่าน
อุตรดิตถ์6098.33 %98.33 %58.40 %62.51 %ผ่านผ่าน
อุทัยธานี5398.11 %98.08 %52.45 %70.02 %ผ่านผ่าน
อุบลราชธานี10894.44 %94.39 %56.04 %66.35 %ผ่านผ่าน