สรุปผลการลดใช้พลังงานของจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2565
   จังหวัด จำนวน
หน่วยงาน
ทั้งหมด
ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัด
ที่รายงานข้อมูลครบถ้วน
ร้อยละของผลประหยัด
เทียบกับค่ามาตรฐาน
ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่6160.66 %62.30 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาญจนบุรี7366.67 %68.06 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กาฬสินธุ์6436.51 %31.25 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กำแพงเพชร6043.33 %41.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ขอนแก่น11527.83 %26.09 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
จันทบุรี6480.95 %82.81 %46.88 %83.80 %ผ่านผ่าน
ฉะเชิงเทรา6366.67 %63.49 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชลบุรี9648.39 %45.26 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยนาท5648.21 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชัยภูมิ6867.65 %70.59 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ชุมพร6539.68 %37.50 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงราย7751.95 %45.45 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เชียงใหม่12050.42 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตรัง6747.76 %43.28 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตราด5455.56 %59.26 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ตาก5657.14 %57.14 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครนายก4868.09 %65.96 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครปฐม7367.12 %64.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครพนม6369.84 %65.08 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครราชสีมา13481.82 %80.30 %22.18 %4.16 %ผ่านไม่ผ่าน
นครศรีธรรมราช10252.94 %52.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นครสวรรค์8356.63 %57.32 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นนทบุรี6067.80 %68.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
นราธิวาส6746.27 %56.72 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
น่าน6323.81 %23.81 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บึงกาฬ5232.69 %32.69 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
บุรีรัมย์7824.68 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปทุมธานี7183.10 %84.51 %26.81 %87.15 %ผ่านผ่าน
ประจวบคีรีขันธ์6668.18 %63.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปราจีนบุรี6155.74 %55.74 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ปัตตานี6660.61 %60.61 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พระนครศรีอยุธยา7762.34 %58.44 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พะเยา5658.93 %57.14 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พังงา5752.63 %46.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พัทลุง5971.19 %66.10 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิจิตร5650.00 %42.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
พิษณุโลก8256.10 %60.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบุรี6035.59 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เพชรบูรณ์6562.50 %63.08 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แพร่6243.55 %41.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ภูเก็ต5748.21 %46.43 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มหาสารคาม6645.45 %40.91 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
มุกดาหาร5433.96 %35.19 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
แม่ฮ่องสอน5945.76 %44.07 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยโสธร5676.79 %69.64 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ยะลา6261.67 %62.90 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ร้อยเอ็ด7993.51 %94.81 %60.95 %70.41 %ผ่านผ่าน
ระนอง5455.56 %53.70 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ระยอง6468.25 %68.75 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ราชบุรี7342.47 %39.73 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลพบุรี6698.46 %98.48 %38.93 %57.75 %ผ่านผ่าน
ลำปาง7369.86 %69.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ลำพูน5754.39 %50.88 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
เลย6747.76 %45.45 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศรีสะเกษ7550.67 %45.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สกลนคร7161.97 %63.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สงขลา11633.63 %35.34 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สตูล5457.41 %50.94 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรปราการ5942.37 %40.68 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสงคราม4947.92 %48.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สมุทรสาคร4643.48 %43.48 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระแก้ว5932.20 %30.51 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สระบุรี6947.83 %45.59 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สิงห์บุรี5265.38 %65.38 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุโขทัย6183.61 %85.25 %42.89 %69.30 %ผ่านผ่าน
สุพรรณบุรี6858.21 %57.35 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุราษฎร์ธานี10639.62 %37.74 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สุรินทร์7461.11 %56.76 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองคาย5673.21 %73.21 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
หนองบัวลำภู5238.46 %38.46 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อ่างทอง4942.86 %48.98 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อำนาจเจริญ4961.22 %61.22 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุดรธานี9671.58 %71.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุตรดิตถ์6086.67 %78.33 %56.51 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
อุทัยธานี5350.94 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
อุบลราชธานี10837.04 %34.58 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ