สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,266.251.00100.0 %ผ่าน456.8963.0886.2 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,490.9126,760.0067.9 %ผ่าน322.06230.7328.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,021.956,316.0042.7 %ผ่าน72.16103.38-43.3 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน193.54204.56-5.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,019.232,008.0033.5 %ผ่าน761.1553.3893.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,641.582,228.0015.7 %ไม่ผ่าน609.0231.5494.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,968.6012,208.0059.3 %ผ่าน2,814.88555.4380.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,144.53297.5090.5 %ผ่าน380.260.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,350.06590.0082.4 %ผ่าน267.8931.5288.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,261.31299.0090.8 %ผ่าน215.6847.3678.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,386.86729.0078.5 %ผ่าน223.730.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,240.61662.0079.6 %ผ่าน234.2128.5787.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,259.94474.0085.5 %ผ่าน306.6162.9579.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,227.22320.0090.1 %ผ่าน176.6547.3373.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี3,736.481,442.0061.4 %ผ่าน280.6559.9378.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว3,782.72450.0088.1 %ผ่าน350.1762.8582.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,251.18803.0075.3 %ผ่าน189.4663.1066.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,300.745,613.3823.1 %ผ่าน1,190.98503.2257.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,740.093,262.9812.8 %ไม่ผ่าน1,027.37578.7743.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,874.46795.0072.3 %ผ่าน504.22324.0435.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,132.281,139.4046.6 %ผ่าน370.97126.5065.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี2,623.591,173.0055.3 %ผ่าน298.10150.7749.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,171.072,024.0051.5 %ผ่าน1,160.48589.0049.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,921.181,581.0045.9 %ผ่าน723.12196.8472.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,595.041,540.0040.7 %ผ่าน589.93213.5363.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,893.672,861.0026.5 %ผ่าน1,103.44847.1823.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,605.333,714.92-3.0 %ไม่ผ่าน989.340.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,850.333,030.0037.5 %ผ่าน1,400.51372.5873.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,376.011,962.0041.9 %ผ่าน894.26194.0178.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,172.4612,471.00-36.0 %ไม่ผ่าน1,730.96374.8578.3 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,342.641,436.0057.0 %ผ่าน875.24404.3453.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,262.741,324.0059.4 %ผ่าน875.2438.3395.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,626.02614.0076.6 %ผ่าน609.02117.0580.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,666.044,227.40-15.3 %ไม่ผ่าน990.610.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,912.6526,019.00-74.5 %ไม่ผ่าน2,225.38913.2059.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,702.305,844.00-24.3 %ไม่ผ่าน1,141.4776.2493.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,253.981,240.0070.9 %ผ่าน894.26151.4583.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,201.5510,319.86-145.6 %ไม่ผ่าน1,160.48227.9780.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,051.982,739.0045.8 %ผ่าน685.08252.7663.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,447.093,087.0010.4 %ไม่ผ่าน913.28154.5583.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี1,523.372,157.00-41.6 %ไม่ผ่าน742.13234.6668.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,776.202,201.0041.7 %ผ่าน1,027.37179.2882.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,686.632,160.0019.6 %ไม่ผ่าน609.0238.9793.6 %ผ่าน
สพ.จันทบุรี11,209.045,501.0050.9 %ผ่าน398.01166.5458.2 %ผ่าน
รจจ.จันทบุรี 41,793.7472,062.00-72.4 %ไม่ผ่าน794.11619.3522.0 %ผ่าน
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,485.4315,973.00-52.3 %ไม่ผ่าน456.07433.475.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,294.063,807.45-15.6 %ไม่ผ่าน513.0298.2780.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,086.502,969.0027.3 %ผ่าน861.81238.7672.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,957.602,098.0029.1 %ผ่าน723.12182.3074.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,494.743,444.0023.4 %ผ่าน970.32208.1278.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี2,077.083,951.86-90.3 %ไม่ผ่าน1,084.42385.0464.5 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,134.932,872.508.4 %ไม่ผ่าน628.04315.0049.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 115,467.9011,432.3426.1 %ผ่าน1,274.89209.0083.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 213,028.709,724.9625.4 %ผ่าน1,513.37335.3677.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด9,705.236,879.0829.1 %ผ่าน1,956.03243.3787.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,391.743,509.3020.1 %ผ่าน428.28298.3230.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม36,519.1610,400.0071.5 %ผ่าน692.3168.8490.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว19,995.039,755.7351.2 %ผ่าน737.97271.8863.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี68,444.8736,656.0046.4 %ผ่าน1,391.10392.0571.8 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี17,705.5811,728.0033.8 %ผ่าน715.4657.0092.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,553.0924,593.9946.0 %ผ่าน1,714.13977.3043.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,125.211,742.0044.3 %ผ่าน799.181.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,485.04922.0062.9 %ผ่าน551.97242.5756.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี126,584.5414,900.2888.2 %ผ่าน50,340.993,717.2792.6 %ผ่าน
รวม 723,298 415,046 42.62 % ผ่าน 101,132 18,371 81.83 % ผ่าน