สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,249.47950.0057.8 %ผ่าน573.59186.5867.5 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,094.836,333.7110.7 %ไม่ผ่าน49.0229.6539.5 %ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,165.18553.8092.3 %ผ่าน64.6655.1014.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี120,980.834,973.0095.9 %ผ่าน4,623.03209.8095.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 479,980.331,977.2997.5 %ผ่าน4,569.880.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,251.011,056.0067.5 %ผ่าน820.8043.8494.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,409.926,251.2059.4 %ผ่าน3,563.64193.7394.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี22,568.6019,848.2812.1 %ไม่ผ่าน4,300.73400.0790.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,311.95245.0092.6 %ผ่าน251.0086.6465.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,384.69963.0078.0 %ผ่าน308.1229.0290.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,227.60158.0095.1 %ผ่าน266.0331.0088.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,397.13381.0092.9 %ผ่าน879.1510.0098.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,932.5746.0098.4 %ผ่าน480.240.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,246.86321.0090.1 %ผ่าน275.5676.0072.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,426.59565.0083.5 %ผ่าน432.1476.0082.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,494.29365.0091.9 %ผ่าน343.8676.0077.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,982.32191.0095.2 %ผ่าน307.8838.0087.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,346.364,249.7220.5 %ผ่าน533.9056.9189.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,884.96364.0090.6 %ผ่าน442.01124.0071.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,354.17314.0090.6 %ผ่าน302.7362.1579.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,650.13168.0095.4 %ผ่าน279.746.8897.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,430.81299.0094.5 %ผ่าน282.9946.6583.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,039.65260.0093.6 %ผ่าน269.4076.0071.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,075.05584.0085.7 %ผ่าน305.6576.0075.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 46,240.557,880.00-26.3 %ไม่ผ่าน2,401.40706.1970.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,698.094,595.102.2 %ไม่ผ่าน953.91600.3837.1 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,290.80560.5075.5 %ผ่าน452.2647.5089.5 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,586.41549.0078.8 %ผ่าน477.56186.0461.0 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,611.80780.2570.1 %ผ่าน447.08145.9767.4 %ผ่าน
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,471.871,396.0043.5 %ผ่าน449.48124.3872.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,667.86715.2880.5 %ผ่าน875.67230.4273.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,267.432,121.0050.3 %ผ่าน1,353.24410.4669.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี4,160.641,126.0072.9 %ผ่าน1,106.04435.7160.6 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 516,116.2031,240.00-93.8 %ไม่ผ่าน7,529.615,590.7525.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี4,126.391,178.0071.5 %ผ่าน839.81248.7870.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,113.313,982.0060.6 %ผ่าน3,483.041,436.6758.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,363.212,818.90-19.3 %ไม่ผ่าน595.49158.6573.4 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,581.073,492.0053.9 %ผ่าน1,657.50768.1953.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,901.715,831.001.2 %ไม่ผ่าน1,410.2986.5093.9 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,894.431,321.9266.1 %ผ่าน1,722.17975.1143.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี20,993.6418,855.9910.2 %ไม่ผ่าน2,665.35248.7590.7 %ผ่าน
ท่าอากาศยานอุดรธานี261,972.13344,149.88-31.4 %ไม่ผ่าน1,349.20327.7575.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)5,705.345,236.048.2 %ไม่ผ่าน2,044.35423.6579.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,353.052,069.0038.3 %ผ่าน1,010.96165.4383.6 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)13,200.444,643.0464.8 %ผ่าน1,215.41549.1354.8 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,737.249,412.5612.3 %ไม่ผ่าน4,065.851,166.9671.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,327.407,588.0033.0 %ผ่าน3,974.393,868.502.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,267.191,630.0050.1 %ผ่าน86.2431.1063.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,883.081,440.0062.9 %ผ่าน1,087.0378.6592.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,984.03890.0070.2 %ผ่าน820.80162.6580.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,879.104,298.7911.9 %ไม่ผ่าน956.9857.0094.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี6,211.001.00100.0 %ผ่าน1,885.691.9599.9 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,001.368,495.00-69.9 %ไม่ผ่าน1,676.520.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี4,160.83ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน723.080.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,451.3912,941.85-36.9 %ไม่ผ่าน2,247.00194.4791.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,747.323,119.0073.4 %ผ่าน877.84384.8756.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,720.9913,968.84-275.4 %ไม่ผ่าน1,087.02267.1975.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี7,188.783,600.0049.9 %ผ่าน1,885.69410.0178.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,433.422,046.0053.9 %ผ่าน1,071.08230.2778.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,835.473,501.0040.0 %ผ่าน825.9066.7891.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,767.5910,105.0026.6 %ผ่าน563.26208.2263.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางอุดรธานี 75,550.7462,250.0917.6 %ไม่ผ่าน1,593.05402.3974.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,884.351,114.0061.4 %ผ่าน744.73120.9683.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,174.863,460.6517.1 %ไม่ผ่าน1,182.11310.9673.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี13,990.2611,094.0020.7 %ผ่าน1,512.66133.0091.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,367.371,680.0050.1 %ผ่าน847.0880.3890.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,890.0611,564.00-6.2 %ไม่ผ่าน2,670.36444.6983.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,609.964,761.0037.4 %ผ่าน2,665.35714.5073.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี7,207.1410,846.00-50.5 %ไม่ผ่าน1,352.68466.5665.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 128,293.509,505.3866.4 %ผ่าน1,390.00625.2455.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,586.6512,668.3966.3 %ผ่าน1,479.01479.7467.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 318,956.8711,389.7339.9 %ผ่าน1,365.15249.2781.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 454,403.289,379.9282.8 %ผ่าน1,524.82107.9392.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี8,071.596,666.0017.4 %ไม่ผ่าน2,644.33602.9177.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี5,169.013,435.7133.5 %ผ่าน445.0389.2379.9 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี13,115.852,936.0077.6 %ผ่าน450.15127.8171.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี43,830.8915,786.9964.0 %ผ่าน1,012.3852.8794.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ77,868.647,050.4490.9 %ผ่าน1,009.0487.4691.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน95,163.3217,288.0081.8 %ผ่าน1,042.82302.3871.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานีไม่ครบ4,333.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี87,393.5734,320.0060.7 %ผ่าน1,821.18116.3093.6 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี37,995.9315,550.0059.1 %ผ่าน988.0675.0592.4 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี175,941.14315.0899.8 %ผ่าน1,227.43665.0145.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,003.5422,626.9916.2 %ไม่ผ่าน2,790.353,889.75-39.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,893.689,161.00-3.0 %ไม่ผ่าน2,616.0072.7297.2 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี74,130.6779,300.00-7.0 %ไม่ผ่าน1,447.45340.6276.5 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,299.001,296.0060.7 %ผ่าน1,304.37228.5882.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,156.342,429.0052.9 %ผ่าน1,106.04245.3577.8 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,994.356,267.00-25.5 %ไม่ผ่าน1,858.63306.2183.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,890.542,024.0030.0 %ผ่าน1,167.89314.6673.1 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,518.044,388.0658.3 %ผ่าน2,579.14183.8392.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,771.181,445.0061.7 %ผ่าน437.84304.7530.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 1,765,759 960,993 45.58 % ผ่าน 126,675 35,130 72.27 % ผ่าน