สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,547.52722.0079.6 %ผ่าน344.830.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,254.793,836.009.8 %ไม่ผ่าน553.97ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,014.211,156.0061.6 %ผ่าน477.940.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,122.055,154.0127.6 %ผ่าน1,504.81277.4081.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,458.88581.0083.2 %ผ่าน154.9666.5057.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,882.74590.0084.8 %ผ่าน164.6540.8575.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,515.34709.0079.8 %ผ่าน176.6333.9880.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,492.04428.0087.7 %ผ่าน153.5732.3079.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,488.201,000.0077.7 %ผ่าน214.2635.1583.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,580.921,073.0070.0 %ผ่าน196.5127.5586.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,136.222,081.0033.6 %ผ่าน534.99349.6034.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,228.571,768.0058.2 %ผ่าน835.88470.6343.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,150.011,621.0048.5 %ผ่าน534.99162.0469.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,832.71462.0083.7 %ผ่าน420.8944.1389.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี1,454.572,791.08-91.9 %ไม่ผ่าน592.04659.17-11.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,611.323,012.89-15.4 %ไม่ผ่าน371.44275.2525.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,076.633,154.8522.6 %ผ่าน877.24342.5760.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,387.997,416.0740.1 %ผ่าน1,257.56109.4191.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,443.831,450.0057.9 %ผ่าน649.09266.0059.0 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,936.81813.0072.3 %ผ่าน554.0163.0388.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,835.79775.0072.7 %ผ่าน420.8969.2383.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,315.332,730.0017.7 %ไม่ผ่าน592.04154.1974.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,560.595,381.3418.0 %ไม่ผ่าน1,352.64901.1033.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,432.724,532.0029.5 %ผ่าน1,428.74336.6776.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,899.742,391.0038.7 %ผ่าน570.48171.1170.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,511.867,414.661.3 %ไม่ผ่าน1,200.5562.9494.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี12,174.171,474.0087.9 %ผ่าน553.97186.5866.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี11,990.013,332.5572.2 %ผ่าน668.10596.7110.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี4,387.912,135.0051.3 %ผ่าน649.09434.1533.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี12,159.861,616.4086.7 %ผ่าน649.09199.8069.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,864.502,533.6834.4 %ผ่าน363.8154.4585.0 %ผ่าน
สพ.สิงห์บุรี3,058.081,712.0044.0 %ผ่าน496.9685.5082.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 38,124.5540,890.71-7.3 %ไม่ผ่าน564.28811.87-43.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,683.81695.0074.1 %ผ่าน363.8594.4074.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,460.331,807.0047.8 %ผ่าน534.9994.3982.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,955.601,191.0059.7 %ผ่าน392.1062.9384.0 %ผ่าน
สปส.จ.สิงห์บุรี4,319.643,493.3019.1 %ไม่ผ่าน649.09237.5063.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,072.563,585.4029.3 %ผ่าน668.1057.2791.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,552.892,182.0074.5 %ผ่าน2,341.51277.5588.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี14,503.989,009.4537.9 %ผ่าน754.91327.5256.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง39,248.937,606.6580.6 %ผ่าน834.10361.8056.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,967.353,639.00-22.6 %ไม่ผ่าน213.52257.66-20.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี24,410.566,021.0075.3 %ผ่าน443.00140.4768.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี20,557.6813,256.0035.5 %ผ่าน394.43864.39-119.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,765.578,688.0075.7 %ผ่าน488.46191.9860.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี33,683.6013,370.0060.3 %ผ่าน416.83258.2038.1 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,243.3113,009.00-15.7 %ไม่ผ่าน1,059.00653.7738.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,178.811,779.0044.0 %ผ่าน539.14237.2656.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,045.53645.0078.8 %ผ่าน306.8096.4668.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,606.858,533.1278.5 %ผ่าน2,555.582,227.3312.8 %ไม่ผ่าน
รวม 452,187 215,247 52.40 % ผ่าน 32,482 13,763 57.63 % ผ่าน