สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 64,282.9023,184.0063.9 %5.0262.2994.5364.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,519.73796.0068.4 %5.0719.8159.0991.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,510.1312,663.08-68.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,624.8318,015.80-136.3 %0.066.0092.00-39.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,680.753,360.008.7 %4.01,195.21210.7682.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,344.401,590.0052.5 %5.01,005.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,524.325,789.0957.2 %5.03,134.82579.5181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1664.0280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,098.021,111.0072.9 %5.0340.2063.0281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,050.201,010.0075.1 %5.0322.4647.3785.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,790.23379.0090.0 %5.0250.1332.0187.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,657.93446.0087.8 %5.0304.1762.9879.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,703.46579.0084.4 %5.0415.5763.1384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,793.84373.0090.2 %5.0671.3893.5786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,448.93287.0091.7 %5.0895.8529.7796.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,569.4466.0098.2 %5.0549.61111.0679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,698.78352.0090.5 %5.0414.1930.8692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,678.68406.0089.0 %5.0267.8437.7685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,724.39282.0092.4 %5.0376.7847.2987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,752.22484.0087.1 %5.0340.1278.4576.9 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,135.3423,635.10-653.8 %0.01,225.38279.0877.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,910.795,518.006.6 %3.01,244.411,297.11-4.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,444.431,701.0061.7 %5.01,024.0628.4497.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,257.641,292.0069.7 %5.01,644.7831.0998.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,353.231,233.0063.2 %5.0847.6188.6589.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13234,108.69205,874.8412.1 %5.096,563.8756,561.4541.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,372.26888.0073.7 %5.01,042.93695.6633.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,974.053,451.0030.6 %5.01,758.151,373.0421.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,340.933,694.47-175.5 %0.0458.69104.2777.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,674.794,207.9710.0 %5.01,230.42357.0771.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,137.3121,000.15-407.6 %0.0830.55955.06-15.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,320.7211,105.00-75.7 %0.01,613.5631.4798.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,889.621,634.0043.5 %5.0364.24267.9826.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,810.771,385.0063.7 %5.01,252.2563.9194.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,043.38735.0075.8 %5.0934.20222.8976.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,812.973,734.002.1 %1.01,214.22288.4076.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,754.6928.2099.4 %5.01,632.432,249.50-37.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,700.973,593.0023.6 %5.01,613.56471.2370.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,313.602,100.0036.6 %5.01,138.1655.9795.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,949.977,804.53-57.7 %0.01,618.7878.8295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,334.192,188.0080.7 %5.01,119.00477.6257.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,781.833,608.904.6 %2.01,233.24480.7061.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,755.431,707.0054.5 %5.01,271.12706.4844.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,621.352,543.6345.0 %5.01,556.51242.6284.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,975.264,706.8921.2 %5.01,176.92106.3191.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,500.557,496.0028.6 %5.0583.54297.2949.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี52,757.0547,331.5610.3 %5.01,438.08223.0784.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,847.141,045.0063.3 %5.0466.39131.9871.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,756.002,667.7143.9 %5.01,598.32427.9973.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,189.451,671.3747.6 %5.01,016.52293.4571.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,990.335,243.6212.5 %5.0807.83366.4754.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,385.653,048.0030.5 %5.01,480.30577.1561.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,127.003,304.4480.7 %5.06,455.10239.4096.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี16,827.594,005.0076.2 %5.0959.48273.8171.5 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,708.491,884.0083.9 %5.067.77218.01-221.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,746.4836,616.86-68.4 %0.01,932.94243.9787.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 215,107.3511,856.0021.5 %5.033,648.26480.0898.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,816.176,719.8914.0 %5.02,542.90382.3485.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 48,174.996,609.6019.1 %5.02,052.13313.5584.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,198.833,990.55-81.5 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,160.266,077.4453.8 %5.0384.22336.7212.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี52,305.8039,219.0025.0 %5.01,493.5681.4194.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี82,709.5518,327.0077.8 %5.01,110.50512.7753.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,127.1425,224.9935.5 %5.01,366.561,819.70-33.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี29,528.5825,281.0014.4 %5.01,209.08525.3256.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี9,581.288,686.989.3 %4.5911.59327.7564.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,164.226,758.3644.4 %5.0960.80367.8561.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,561.5321,544.0057.4 %5.02,721.181,425.0047.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,833.192,392.0037.6 %5.01,252.25408.5067.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,487.698,034.2848.1 %5.03,730.461,937.8748.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,938.471,471.8649.9 %5.0871.93278.3668.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี586,322.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,440.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 984,758 697,048 29.22 % 208,865 81,803 60.83 %