สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนตุลาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,243.14773.0065.5 %5.0397.2964.7083.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,398.402,741.0019.3 %5.0758.6159.3992.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,100.231,456.5053.0 %5.0625.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,527.0015,253.9225.7 %5.02,717.24765.9771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,571.341,291.0071.8 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,271.861,190.0072.1 %5.0585.2447.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,859.44869.0082.1 %5.0325.5757.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,632.61408.0088.8 %5.0274.5747.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,644.49385.0089.4 %5.0166.1747.5071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,556.52472.0086.7 %5.0154.3938.0075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,636.73375.0089.7 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,746.864,366.00-16.5 %0.0853.67466.7345.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,380.861,846.2022.5 %5.0485.08311.9635.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,912.452,354.1652.1 %5.01,234.61575.7953.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,052.981,371.0055.1 %5.0758.59205.6772.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,141.371,118.0064.4 %5.0644.51152.6376.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,325.672,437.0054.2 %5.01,592.661,245.3421.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,898.454,355.00-129.4 %0.0453.85201.9655.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,637.581,914.9058.7 %5.01,233.99474.9161.5 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,700.441,686.0054.4 %5.0910.72166.0581.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,343.1816,808.00-165.0 %0.01,291.05299.1276.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,639.101,361.0062.6 %5.0795.98145.2081.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,788.369,931.8515.7 %5.04,119.51216.6094.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,647.199,634.710.1 %0.53,614.56535.0185.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,096.27761.0075.4 %5.0739.580.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,337.031,086.0053.5 %5.0454.34428.405.7 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,754.652,960.4021.2 %5.0815.640.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,217.2738,667.50-641.1 %0.01,348.091,282.274.9 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี2,552.243,964.45-55.3 %0.0454.34635.82-39.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,781.701,441.0061.9 %5.0853.85134.0184.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,030.4115,912.00-294.8 %0.0815.64113.5486.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,681.969,324.0131.9 %5.01,802.10531.4570.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0682.530.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี36,147.411,774.0095.1 %5.0720.560.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,290.232,362.0028.2 %5.0701.55256.3463.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,685.242,485.8046.9 %5.01,233.93277.4977.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,855.513,052.00-6.9 %0.0375.600.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,020.711,830.009.4 %4.51,101.66106.0390.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 500,235.7232,699.0593.5 %5.04,680.51767.3683.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,507.5019,216.77-326.3 %0.0310.44245.3821.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,289.91893.0072.9 %5.0701.5533.3295.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,158.722,288.0027.6 %5.0682.29155.6877.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,113.092,383.0023.5 %5.0663.51197.6070.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,206.193,339.3020.6 %5.0986.80488.3050.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,530.392,539.0028.1 %5.0438.77529.52-20.7 %0.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,445.533,365.0024.3 %5.01,062.85936.9511.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,501.863,617.36-3.3 %0.0682.53311.8054.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 111,114.5613,044.83-17.4 %0.0349.18269.8022.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2261,583.709,783.3396.3 %5.01,860.67343.1781.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก10,494.427,034.9433.0 %5.02,886.71143.3695.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ3,814.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222.26ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,707.398,447.0187.7 %5.0485.61267.6644.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,758.0553,448.0031.3 %5.01,475.48573.6061.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี78,413.5711,232.0085.7 %5.0657.60123.8781.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี57,039.1314,916.0073.8 %5.01,126.63254.3877.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,632.7419,392.00-154.1 %0.01,567.04824.3647.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,563.263,690.88-3.6 %0.0929.27442.5952.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,337.03326.0086.1 %5.09,049.03240.1997.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,253.86369,499.31-2,492.3 %0.04,309.255,282.50-22.6 %0.0
รวม 1,331,994 751,173 43.61 % 71,655 22,431 68.70 %