สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,369.50999.0057.8 %5.0538.64135.5674.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช20,961.2218,313.0012.6 %5.0525.83571.97-8.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช8,922.126,976.7421.8 %5.062.10198.22-219.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,937.932,201.0072.3 %5.057.6897.87-69.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,883.881,940.0050.0 %5.01,109.12133.7787.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,207.491,320.0058.8 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช19,461.654,390.5777.4 %5.03,743.41410.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0424.3343.7089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,600.14183.0094.9 %5.0204.8370.2065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,428.76338.0090.1 %5.0178.0033.6281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,649.14772.0078.8 %5.0462.0332.2793.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,224.64169.0094.8 %5.0273.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,450.25324.0090.6 %5.0246.1432.9486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,476.07570.0083.6 %5.0334.5131.6890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,533.51494.0086.0 %5.0227.3533.3485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,338.371,698.9060.8 %5.0527.7533.3093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,452.17124.0096.4 %5.0274.840.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,475.23345.0090.1 %5.0369.0533.0191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,035.67525.0087.0 %5.0278.8648.3282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,395.60697.0084.1 %5.0253.0232.8687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,674.35238.0093.5 %5.0333.5458.8982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,492.43434.0087.6 %5.0388.1551.0986.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,508.59698.0080.1 %5.0342.230.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,410.89475.0086.1 %5.0296.74100.9266.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,440.70399.0088.4 %5.0270.1447.7282.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,441.49215.0093.8 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,411.41378.0088.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,637.23341.0090.6 %5.0192.8332.6683.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,516.414,291.7622.2 %5.0842.90183.3578.2 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,082.074,486.9911.7 %5.0604.94292.6051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,739.376,967.46-3.4 %0.02,021.89438.9078.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,415.23950.0060.7 %5.06,286.94294.5095.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,730.24839.0069.3 %5.0699.64396.1543.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,653.771,642.0038.1 %5.0484.48228.0052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40241.3033.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0728.80373.8348.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,026.801,504.0070.1 %5.01,432.38506.2564.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,585.721,398.0061.0 %5.01,071.09305.5671.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,920.8018,966.26-12.1 %0.06,170.496,655.40-7.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,603.581,139.5068.4 %5.01,533.47494.8967.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช2,413.63966.0060.0 %5.01,318.31495.7662.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,484.255,540.38-59.0 %0.01,014.042,682.51-164.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,186.403,914.19-22.8 %0.0719.94504.5829.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,721.733,598.5237.1 %5.01,964.832,142.59-9.0 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,610.452,621.0027.4 %5.01,101.57104.5090.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,298.3711,505.90-1.8 %0.01,421.901.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช129,610.32133,205.00-2.8 %0.0793.56436.4545.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,556.041.00100.0 %5.03,682.580.95100.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,442.852,025.0041.2 %5.01,052.07589.9543.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,226.241,331.1758.7 %5.0631.33228.6563.8 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,453.16642.0081.4 %5.081.4674.358.7 %4.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,766.61949.0046.3 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,766.61331.0081.3 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,796.06883.0076.7 %5.01,070.7160.5194.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,826.831,145.0059.5 %5.0759.29224.6070.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,027.563,521.58-16.3 %0.0785.48335.3657.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,994.8111,679.00-46.1 %0.02,021.893,424.96-69.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,013.214,259.0046.9 %5.01,603.54513.5468.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,742.061,838.0050.9 %5.01,128.14371.3267.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช5,939.429,546.00-60.7 %0.01,774.6840.6697.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,128.14660.2541.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,728.844,003.15-7.4 %0.01,052.14371.6064.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,842.571,913.0067.3 %5.01,755.67254.9385.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,650.882,396.0048.5 %5.01,314.39193.2885.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,068.333,399.0032.9 %5.0937.9865.2093.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,196.053,633.2474.4 %5.0553.6548.3491.3 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 134,809.27126,154.036.4 %3.02,026.181,607.8220.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 46,007.1629,470.7935.9 %5.0957.20746.6122.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,095.114,652.00-13.6 %0.0493.91311.1137.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,666.581,077.0059.6 %5.0671.74130.9980.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,273.713,309.0022.6 %5.01,337.32598.7155.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,958.681,646.4044.4 %5.0899.93263.3670.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,800.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0709.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,466.642,107.0039.2 %5.01,014.05995.601.8 %0.5
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช8,987.012,784.0069.0 %5.03,773.12781.1379.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,608.673,591.6222.1 %5.01,101.58618.4543.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช15,423.451,527.5590.1 %5.01,479.50172.4788.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช14,367.039,798.0031.8 %5.02,442.30789.1167.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 146,319.968,477.7381.7 %5.0916.87254.8172.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 219,873.148,003.6059.7 %5.01,668.38811.3751.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 39,045.538,460.006.5 %3.02,565.60638.8375.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,660.519,277.9232.1 %5.01,336.81592.5255.7 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,192.3949.5799.9 %5.0511.08359.2429.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,840.133,833.2034.4 %5.0101.01427.38-323.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,426.007,052.1057.1 %5.0235.59452.65-92.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช86,956.8656,793.0034.7 %5.01,823.81669.8463.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช39,744.4722,592.3443.2 %5.01,227.58381.7868.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,036.4322,715.0024.4 %5.01,090.93154.8285.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช147,071.9838,100.0074.1 %5.01,148.56381.6266.8 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,288.7411,296.0061.4 %5.0757.41367.3451.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช430,130.2229,198.0993.2 %5.01,027.80756.5726.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,776.498,597.0056.5 %5.0904.33590.1134.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช36,734.0218,491.0049.7 %5.0844.57515.8538.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร37,540.2162.4099.8 %5.0957.380.9099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี17,377.205,619.0067.7 %5.0760.55221.6170.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง150,613.8323,320.0084.5 %5.01,382.98849.6038.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,415.5919,581.17-6.3 %0.02,477.81278.4288.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช19,834.5017,759.2410.5 %5.04,531.161,586.9165.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช47,918.5844,808.006.5 %3.01,988.36556.9172.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,648.892,776.7023.9 %5.01,166.17295.5974.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,189.97754.0076.4 %5.0804.87168.5579.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,145.7935,612.0013.4 %5.05,603.115,367.394.2 %2.0
รวม 1,992,902 891,936 55.24 % 117,033 50,326 57.00 %