สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,693.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0719.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 65,919.1928,798.0056.3 %5.0262.2956.9178.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,701.2913,057.72-69.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,818.9217,258.30-120.7 %0.066.0062.535.3 %2.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,771.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,195.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,102.531,680.0045.9 %5.01,005.0556.0194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,769.938,121.7041.0 %5.03,077.78856.9072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1664.2480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,681.1468.8598.5 %5.0340.201,314.80-286.5 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,542.391,127.0075.2 %5.0322.4661.2981.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,062.18567.0086.0 %5.0250.1333.6886.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,893.48678.0082.6 %5.0285.1675.3473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,600.33683.0081.0 %5.0415.5780.1480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,131.68429.0089.6 %5.0671.3879.3788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,932.18224.0094.3 %5.0895.8570.6992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,835.76204.0094.7 %5.0549.6196.6182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,024.55547.0086.4 %5.0414.1930.8592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,940.10600.0084.8 %5.0267.8436.1486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,969.21423.0089.3 %5.0376.7870.0481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,072.77653.0084.0 %5.0340.1280.7476.3 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,325.1921,825.00-556.4 %0.01,225.38146.3588.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,296.406,446.00-2.4 %0.01,339.49830.2638.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,557.502,380.0047.8 %5.01,024.0629.1697.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,595.501,859.0059.5 %5.01,941.13207.2189.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,595.281,720.0052.2 %5.0813.75141.7282.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13240,067.81232,731.863.1 %1.596,563.8735,364.9563.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,678.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,042.93377.7163.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,508.244,721.0014.3 %5.01,834.21379.6679.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,977.324,084.67-106.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,793.784,642.883.1 %1.51,230.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,362.825,354.00-22.7 %0.0830.55299.6263.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,370.6911,786.00-85.0 %0.01,613.5667.6195.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,419.673,057.0010.6 %5.0459.32291.5536.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,923.501,374.0065.0 %5.01,214.220.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,136.821,294.0058.7 %5.0896.17318.2864.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,033.105,594.50-38.7 %0.01,214.22228.4381.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,875.7231.5699.4 %5.01,632.43874.8346.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,917.055,506.00-12.0 %0.01,613.56286.6982.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,495.172,990.0014.5 %5.01,138.1693.1091.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,186.018,609.00-66.0 %0.01,618.7895.8594.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,433.283,075.0073.1 %5.01,176.04549.1053.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,784.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,195.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,181.152,462.0041.1 %5.01,271.12573.5654.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,528.393,400.7024.9 %5.01,423.4027.8898.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,850.624,285.8426.7 %5.0948.7346.2195.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,931.179,622.0012.0 %5.0597.04251.7757.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี52,554.5458,897.01-12.1 %0.01,444.94600.5758.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี3,029.711,280.0057.8 %5.0466.39246.1947.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี5,085.243,444.0032.3 %5.01,598.32422.2773.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,380.682,016.2440.4 %5.01,016.52226.4277.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,399.556,280.651.9 %0.5921.93265.9271.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,654.364,586.001.5 %0.51,499.32567.9762.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,562.965,179.6470.5 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี12,649.314,780.1662.2 %5.0959.48258.8373.0 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,639.462,479.0078.7 %5.065.26280.08-329.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 121,942.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,932.94489.8374.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 211,694.8412,376.00-5.8 %0.033,652.88536.0398.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 37,323.298,301.83-13.4 %0.02,542.90558.6378.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,880.6210,143.9014.6 %5.02,054.44158.7792.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,256.693,350.00-48.4 %0.0337.770.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,495.952,868.0078.7 %5.0379.0697.5374.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,302.2728,341.1147.8 %5.01,493.56218.6585.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี80,128.3819,805.0075.3 %5.01,110.50255.3177.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี40,123.1037,377.706.8 %3.01,366.561,552.80-13.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี26,887.9127,602.00-2.7 %0.01,209.080.09100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี8,526.555,537.8935.1 %5.0894.08348.6561.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,473.8510,937.0012.3 %5.0960.80261.2572.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี56,206.3925,446.9954.7 %5.02,721.181,263.2353.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,994.593,461.0013.4 %5.01,233.24448.4063.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,992.858,631.5846.0 %5.03,730.461,046.4971.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,232.972,307.2428.6 %5.0871.93473.6745.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี601,246.5631,650.0094.7 %5.06,440.395,414.4915.9 %5.0
รวม 1,569,082 751,052 52.13 % 210,665 60,797 71.14 %