สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา8,028.632,098.0073.9 %ผ่าน2,423.52776.9667.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา97,756.3366,871.0031.6 %ผ่าน573.78603.26-5.1 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา28,204.191,421.1095.0 %ผ่าน267.45114.6957.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังเขต 3ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา12,146.354,270.0064.8 %ผ่าน1,271.58129.9189.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 946,714.807,866.5583.2 %ผ่าน10,317.03909.1091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 170,778.94109,800.00-55.1 %ไม่ผ่าน14,284.712,343.8583.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 239,142.0924,741.1736.8 %ผ่าน9,233.851,533.7883.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง11,206.47561.0095.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ11,575.911,304.0088.7 %ผ่าน475.0834.4892.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง11,109.211,560.0086.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง11,525.391,434.0087.6 %ผ่าน1,033.3213.5098.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี11,798.392,113.0082.1 %ผ่าน1,237.05157.7087.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช12,239.221,790.0085.4 %ผ่าน749.34165.0378.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ11,930.18454.0096.2 %ผ่าน658.1188.9886.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง11,595.871,104.0090.5 %ผ่าน1,348.5890.5393.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย14,963.941,619.0089.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด11,817.752,412.0079.6 %ผ่าน1,443.69215.3085.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย12,663.651,319.0089.6 %ผ่าน725.43134.1981.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง13,101.231,229.0090.6 %ผ่าน778.29200.3574.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่12,893.503,282.0074.5 %ผ่าน1,445.34234.5783.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม11,485.92401.0096.5 %ผ่าน942.2138.3995.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย13,319.142,634.0080.2 %ผ่าน1,211.07207.3982.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย12,515.692,749.0078.0 %ผ่าน1,073.19181.2183.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง14,347.544,368.0069.6 %ผ่าน1,568.5264.8295.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย13,134.442,290.0082.6 %ผ่าน1,164.87267.8277.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 118,794.3811,446.8539.1 %ผ่าน1,376.2491.2093.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,035.90113.1589.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียวไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว11,855.781,796.0084.9 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน11,774.171,701.0085.6 %ผ่าน891.2433.4196.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง12,115.051,167.0090.4 %ผ่าน1,260.90111.3691.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก11,671.031,579.0086.5 %ผ่าน862.10218.7974.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง13,413.221,738.0087.0 %ผ่าน836.16173.6179.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 30.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา24,351.6913,497.6644.6 %ผ่าน8,193.091,580.8080.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่8,510.824,281.6049.7 %ผ่าน2,985.87866.4071.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย7,996.351,758.9078.0 %ผ่าน1,523.40884.4541.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย8,467.312,511.0070.3 %ผ่าน1,848.63909.1550.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง7,935.323,168.0060.1 %ผ่าน998.85864.5013.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว8,718.646,387.9026.7 %ผ่าน1,962.98880.0055.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา10,593.753,324.0068.6 %ผ่าน3,115.80105.3796.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา16,005.6111,701.0026.9 %ผ่าน5,485.082,584.0052.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 410,837.765,225.8051.8 %ผ่าน4,791.425,212.45-8.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา19,147.662,324.0087.9 %ผ่าน3,971.52903.9577.2 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 8203,626.84138,363.0032.1 %ผ่าน74,750.1313,211.9582.3 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 311,843.634,295.0063.7 %ผ่าน2,803.83952.0266.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา9,346.802,716.0070.9 %ผ่าน2,773.53916.7566.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา39,270.309,654.0075.4 %ผ่าน14,498.673,823.7573.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 316,059.4911,835.0026.3 %ผ่าน5,226.602,224.9857.4 %ผ่าน
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์297,309.001,950,411.30-556.0 %ไม่ผ่าน11,443.9816,295.28-42.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา6,960.689,612.31-38.1 %ไม่ผ่าน2,054.076.6599.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา22,363.3512,111.6245.8 %ผ่าน7,938.151,793.1577.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)18,307.9717,815.772.7 %ไม่ผ่าน6,139.35474.7192.3 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 512,230.637,742.3036.7 %ผ่าน4,210.762,263.9346.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา31,164.1379,563.58-155.3 %ไม่ผ่าน10,847.612.85100.0 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 109,763.673.00100.0 %ผ่าน2,467.262.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)37,569.5880,419.52-114.1 %ไม่ผ่าน12,849.0920,289.15-57.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)23,245.3624,290.00-4.5 %ไม่ผ่าน7,837.521,745.3577.7 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา14,701.158,271.0043.7 %ผ่าน5,028.71463.4490.8 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)33,229.9230,717.007.6 %ไม่ผ่าน10,579.753,446.0967.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 534,363.6137,452.00-9.0 %ไม่ผ่าน10,482.555,406.1548.4 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา27,266.9435,559.47-30.4 %ไม่ผ่าน7,832.821,938.0075.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)5,449.651,250.0077.1 %ผ่าน153.362.8598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)5,019.431,207.0076.0 %ผ่าน91.682.8596.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา13,548.871,087.0092.0 %ผ่าน4,572.33250.8094.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา10,048.482,891.5071.2 %ผ่าน3,203.16830.4174.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา13,294.4011,309.5014.9 %ไม่ผ่าน3,337.591,620.1051.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา18,978.4829,412.00-55.0 %ไม่ผ่าน6,082.325,293.9613.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา18,521.613.00100.0 %ผ่าน6,253.442.85100.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา12,278.095,151.0058.0 %ผ่าน3,857.43971.9274.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา25,469.173.00100.0 %ผ่าน9,079.112.85100.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา21,602.5317,297.8919.9 %ไม่ผ่าน8,794.80986.1088.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ77,373.291,817.3597.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา12,265.2510,458.0014.7 %ไม่ผ่าน3,838.431,932.0649.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา15,558.959,154.0041.2 %ผ่าน5,169.54698.3386.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา15,849.231,418.5091.1 %ผ่าน4,030.471,637.6459.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา20,196.2220,074.000.6 %ไม่ผ่าน3,583.22276.2592.3 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา281,063.6953,333.0081.0 %ผ่าน2,683.31746.2372.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา115,763.3013,457.0188.4 %ผ่าน2,682.03369.3086.2 %ผ่าน
ทสญ.นครราชสีมา146,813.81125,710.9814.4 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 154,047.883.00100.0 %ผ่าน4,625.252.8599.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองไผ่ 265,782.75244,864.037.9 %ไม่ผ่าน6,107.282.85100.0 %ผ่าน
เรือนจำกลางนครราชสีมา 186,218.63226,955.00-21.9 %ไม่ผ่าน4,952.402,496.4049.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 333,728.2360,280.00-78.7 %ไม่ผ่าน8,385.092,320.9472.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา19,567.2918,070.007.7 %ไม่ผ่าน4,909.781,942.7560.4 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา1,409,016.10165,544.9188.3 %ผ่าน64,564.571,794.4497.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา11,541.992,844.0075.4 %ผ่าน3,401.04658.1580.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา22,934.7230,632.75-33.6 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา15,104.654,756.2468.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา20,985.8515,932.0024.1 %ผ่าน7,456.533,617.9051.5 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา35,756.4219,200.0046.3 %ผ่าน6,878.22519.1592.5 %ผ่าน
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร11,413.978,120.8128.9 %ผ่าน2,653.89871.5967.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,089.5227,939.32-98.3 %ไม่ผ่าน4,313.822,773.6135.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 348,462.7328,957.9340.2 %ผ่าน5,914.17392.8593.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1145,831.4144,602.0169.4 %ผ่าน2,975.692,006.5332.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 215,528.7035,895.84-131.2 %ไม่ผ่าน1,896.42834.2056.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 466,695.7731,808.0052.3 %ผ่าน5,000.131,178.2776.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5296,158.6933,955.0088.5 %ผ่าน4,765.371,148.0875.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6161,026.1433,145.5279.4 %ผ่าน3,889.501,165.8170.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 744,158.7028,547.3735.4 %ผ่าน4,681.031,098.4476.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา77,871.7631,554.2159.5 %ผ่าน3,118.171,834.4341.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา26,969.413.00100.0 %ผ่าน1,696.332.8599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง203,762.533.00100.0 %ผ่าน3,783.272.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา193,518.6639,544.0079.6 %ผ่าน3,822.333,391.9011.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช140,725.9499,504.0029.3 %ผ่าน4,205.52644.8084.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา334,983.503.00100.0 %ผ่าน6,979.202.85100.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่250,101.6952,033.0079.2 %ผ่าน4,067.552.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย83,839.213.00100.0 %ผ่าน3,586.892.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง279,804.7555,441.0080.2 %ผ่าน3,856.142.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย127,819.133.00100.0 %ผ่าน4,363.502.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี145,749.3658,065.9960.2 %ผ่าน4,269.272.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ112,549.0073,109.0035.0 %ผ่าน4,444.982.8599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา53,971.1139,120.0027.5 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา504,595.693.00100.0 %ผ่าน4,321.742.8599.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8,870.072,800.4168.4 %ผ่าน5,640.3031.3699.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา75,847.7542,444.0044.0 %ผ่าน9,196.714,172.0554.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา41,825.8056,032.00-34.0 %ไม่ผ่าน15,965.829,304.2441.7 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา133,399.2795,681.0128.3 %ผ่าน4,297.292,957.2831.2 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,860.07477.1387.6 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา82,747.72113,467.28-37.1 %ไม่ผ่าน11,342.435,702.1949.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 13,461.014,621.0065.7 %ผ่าน4,256.761,911.2355.1 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน19,534.2410,860.0044.4 %ผ่าน6,416.093,584.3144.1 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)9,171.343,152.0065.6 %ผ่าน4,384.0522.3799.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา11,457.706,177.0046.1 %ผ่าน3,602.73767.7878.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 3154,913.3482,286.0046.9 %ผ่าน56,130.7215,858.2071.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา42,313.0864,881.00-53.3 %ไม่ผ่าน15,957.182.85100.0 %ผ่าน
รวม 8,536,381 5,080,193 40.49 % ผ่าน 780,850 192,253 75.38 % ผ่าน