สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ24,960.6517,500.0029.9 %ผ่าน160.44281.84-75.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ11,800.395,672.0051.9 %ผ่าน2,121.51111.0094.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ39,248.4123,834.2439.3 %ผ่าน6,741.721,699.0174.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์12,848.781,178.0090.8 %ผ่าน1,385.82152.0689.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ12,660.541,199.0090.5 %ผ่าน865.56104.6787.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์11,990.09754.0093.7 %ผ่าน781.8373.3390.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร12,464.16833.0093.3 %ผ่าน1,522.2967.9595.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส11,999.751,698.0085.8 %ผ่าน1,040.7992.2991.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต12,470.38543.0095.6 %ผ่าน1,332.60121.6690.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า12,331.331,415.0088.5 %ผ่าน669.00112.5883.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น12,842.03846.0093.4 %ผ่าน1,143.8761.4394.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์11,677.971,302.0088.9 %ผ่าน959.04118.2887.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว13,009.351,832.0085.9 %ผ่าน1,286.13113.4091.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ14,111.945,441.5061.4 %ผ่าน1,030.31139.4186.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง10,533.811,278.0087.9 %ผ่าน1,176.00146.5487.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว14,531.251,687.0088.4 %ผ่าน1,004.28102.2289.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส8,440.933,166.0062.5 %ผ่าน1,453.26740.7249.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ9,140.293.00100.0 %ผ่าน1,651.088.5599.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ11,944.893,610.0069.8 %ผ่าน3,090.63427.4586.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ10,011.361,993.0080.1 %ผ่าน1,683.45895.8546.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,852.493,242.9363.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ส.ป.ก.ชัยภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ22,474.2136,059.00-60.4 %ไม่ผ่าน4,860.66473.8090.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ18,949.096,164.0867.5 %ผ่าน3,147.69844.1373.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ10,399.744,140.0060.2 %ผ่าน3,033.60143.8595.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ10,354.352,999.0071.0 %ผ่าน2,501.70315.1787.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ12,248.7940,858.73-233.6 %ไม่ผ่าน3,204.75220.4993.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ13,744.223.00100.0 %ผ่าน3,052.62930.7769.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ13,695.039,023.9434.1 %ผ่าน3,204.66827.4374.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ13,905.158,208.0041.0 %ผ่าน2,615.231,314.0549.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ9,995.023,200.1468.0 %ผ่าน2,463.121,810.3226.5 %ผ่าน
สปส.จ.ชัยภูมิ16,963.9714,065.2917.1 %ไม่ผ่าน3,927.34772.0480.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 421,748 200,506 0.00 % รายงานไม่ครบ 71,963 16,465 0.00 % รายงานไม่ครบ