สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,112.138,683.8721.9 %ผ่าน6,629.97197.7197.0 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น11,557.942,509.0078.3 %ผ่าน1,728.60285.7283.5 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 123,570.3718,207.0022.8 %ผ่าน4,467.691,641.3463.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น41,049.1318,207.0055.6 %ผ่าน323.64275.4614.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 561,190.38124,546.0077.8 %ผ่าน9,646.741,784.7581.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น16,657.6638,270.01-129.7 %ไม่ผ่าน5,000.14927.0281.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น10,878.125,676.0047.8 %ผ่าน1,552.50138.7591.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น58,316.3542,999.0026.3 %ผ่าน15,541.531,268.0491.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน13,125.581,196.0090.9 %ผ่าน902.5260.1593.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง12,829.06562.0095.6 %ผ่าน766.2615.3998.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท12,750.09872.0093.2 %ผ่าน778.6816.4797.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ14,216.653,396.0076.1 %ผ่าน1,471.35120.2691.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง15,014.291,809.0088.0 %ผ่าน1,021.1764.8793.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่15,075.084,107.0072.8 %ผ่าน1,115.52101.5990.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง14,143.69609.0095.7 %ผ่าน504.5714.9897.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด12,975.77771.0094.1 %ผ่าน540.1879.7085.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน14,946.94455.0097.0 %ผ่าน502.8015.1897.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล15,081.652,013.0086.7 %ผ่าน1,380.9688.4093.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน12,967.06374.0097.1 %ผ่าน1,207.6814.2898.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง14,073.61730.0094.8 %ผ่าน992.0757.0494.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี13,023.201,633.0087.5 %ผ่าน1,001.25107.2889.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 115,606.193,092.0080.2 %ผ่าน1,289.43206.0684.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 215,537.293,106.0080.0 %ผ่าน943.41189.7979.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย14,379.44966.0093.3 %ผ่าน1,051.3817.0498.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู13,964.26441.0096.8 %ผ่าน1,263.7515.2098.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ14,393.18493.0096.6 %ผ่าน887.94113.1387.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง14,188.78905.0093.6 %ผ่าน1,233.8715.4398.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์14,053.301,271.0091.0 %ผ่าน821.762.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น11,578.6914,652.44-26.5 %ไม่ผ่าน3,212.641,919.3740.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ7,644.601,828.0076.1 %ผ่าน1,357.02360.1773.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง8,044.163,137.4061.0 %ผ่าน1,398.33365.6773.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่7,885.012,599.0067.0 %ผ่าน1,345.80335.3775.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล8,069.141,624.0079.9 %ผ่าน1,707.00272.6584.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น12,560.214,437.0064.7 %ผ่าน2,984.431,319.6155.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น14,164.589,972.0029.6 %ผ่าน4,467.692,693.5639.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 612,213.936,431.1047.3 %ผ่าน3,310.29984.0470.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น12,779.864,987.0061.0 %ผ่าน4,035.881,160.9571.2 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 672,194.4815,700.2078.3 %ผ่าน24,129.3324,266.80-0.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 415,412.2615,953.44-3.5 %ไม่ผ่าน7,400.912,915.2560.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น30,080.069,047.0069.9 %ผ่าน9,487.915,817.5438.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 565,595.0057,492.6112.4 %ไม่ผ่าน8,697.182,364.0472.8 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น82,071.0934,669.1357.8 %ผ่าน2,917.62856.6770.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น5,985.313.0099.9 %ผ่าน1,572.812.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 15,115.5014,486.944.2 %ไม่ผ่าน8,208.33683.2291.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น21,299.5211,829.7044.5 %ผ่าน7,034.852,010.9771.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)14,386.5012,938.3010.1 %ไม่ผ่าน3,954.2785.5097.8 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 411,897.763,463.0070.9 %ผ่าน4,298.312,918.2032.1 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)35,404.8734,875.001.5 %ไม่ผ่าน10,914.1212,979.20-18.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)51,686.6322,772.2455.9 %ผ่าน7,446.12299.2596.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น37,079.556,168.0083.4 %ผ่าน3,497.882.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)13,100.4624,315.00-85.6 %ไม่ผ่าน4,714.832,333.4250.5 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)38,900.0326,941.5030.7 %ผ่าน13,934.61394.9097.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 445,892.7119,610.8057.3 %ผ่าน12,263.461,364.8288.9 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น25,205.4516,819.5033.3 %ผ่าน9,233.795,439.2941.1 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.66,666.8342,326.9436.5 %ผ่าน969.24423.4456.3 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)4,989.382,652.0046.8 %ผ่าน213.00111.0547.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น11,983.623,310.0072.4 %ผ่าน3,821.1533.1599.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น11,055.422,987.0073.0 %ผ่าน2,508.66944.1762.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น13,082.6113,589.97-3.9 %ไม่ผ่าน3,554.91899.1574.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น32,959.84125,581.20-281.0 %ไม่ผ่าน6,749.616,234.737.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น18,715.5624,784.50-32.4 %ไม่ผ่าน5,551.592,609.6553.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น41,293.1418,464.0055.3 %ผ่าน8,118.9351.9099.4 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น17,695.913.00100.0 %ผ่าน5,551.592.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น9,245.763.00100.0 %ผ่าน2,413.952.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น11,572.006,200.0046.4 %ผ่าน3,155.581,476.5053.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น14,704.559,729.1333.8 %ผ่าน3,840.15791.2879.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น16,764.434,632.8472.4 %ผ่าน4,017.151,126.4572.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น13,102.653.00100.0 %ผ่าน36,794.04100.3599.7 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น44,042.3958,047.00-31.8 %ไม่ผ่าน2,282.631,126.9450.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น53,151.9841,184.0022.5 %ผ่าน1,628.01631.6761.2 %ผ่าน
ทสบ.ขอนแก่น 189,026.173.00100.0 %ผ่าน2,947.922.8599.9 %ผ่าน
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 448,572.5426,629.0045.2 %ผ่าน9,951.301,077.2189.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น9,050.963,783.0058.2 %ผ่าน2,185.77129.6994.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น15,308.4910,399.0032.1 %ผ่าน4,353.60439.8889.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น57,529.9547,554.0917.3 %ไม่ผ่าน5,177.581,050.3579.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น10,951.496,184.0043.5 %ผ่าน2,927.40526.4182.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 22,874.5520,686.509.6 %ไม่ผ่าน4,922.91739.5085.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น15,385.877,803.0049.3 %ผ่าน3,611.97534.7285.2 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น14,343.2514,384.00-0.3 %ไม่ผ่าน5,225.52785.3585.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น60,915.4214,621.0976.0 %ผ่าน101,754.80867.9399.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น13,702.0919,403.43-41.6 %ไม่ผ่าน3,726.061,814.5751.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 185,690.5341,000.0152.2 %ผ่าน3,030.51889.2370.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 262,716.5333,799.5346.1 %ผ่าน2,162.25608.9171.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 354,448.5031,738.8341.7 %ผ่าน4,097.281,004.1575.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4120,636.7735,930.9470.2 %ผ่าน5,048.251,658.7367.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5267,047.9448,702.9681.8 %ผ่าน4,875.212,079.4657.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น73,185.8830,922.3257.7 %ผ่าน2,499.032,355.115.8 %ไม่ผ่าน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น126,934.4826,357.0079.2 %ผ่าน1,096.262,006.08-83.0 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น19,757.263.00100.0 %ผ่าน1,194.602.8599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน193,192.8626,524.0086.3 %ผ่าน2,984.851,448.7551.5 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น350,633.7833,473.0090.5 %ผ่าน3,527.491,900.3246.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่153,680.5949,552.0067.8 %ผ่าน2,826.601,139.6459.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น75,542.3387,150.41-15.4 %ไม่ผ่าน3,274.657,771.95-137.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น275,755.97379,620.00-37.7 %ไม่ผ่าน5,838.721,504.5474.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น27,083.6578,756.00-190.8 %ไม่ผ่าน7,711.802,992.2761.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น66,067.6381,159.70-22.8 %ไม่ผ่าน10,213.802,872.6471.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น134,539.75125,120.007.0 %ไม่ผ่าน6,457.781,148.1082.2 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 79,410.772,279.0075.8 %ผ่าน2,542.01135.7394.7 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1,739,054.10192,007.1489.0 %ผ่าน6,461.642,361.5063.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 11,054.633,550.0067.9 %ผ่าน2,984.43815.2172.7 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)16,954.7927,321.00-61.1 %ไม่ผ่าน6,536.40183.8597.2 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)8,039.162,697.0066.5 %ผ่าน4,079.1334.6399.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น9,693.073,634.0062.5 %ผ่าน2,413.95818.2466.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 6,412,733 2,530,898 60.53 % ผ่าน 557,904 142,247 74.50 % ผ่าน