สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี11,855.672,328.0080.4 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี10,127.463,872.0061.8 %ผ่าน1,452.84166.1688.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี22,800.8815,916.4230.2 %ผ่าน4,495.411,149.5074.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน11,869.681,735.0085.4 %ผ่าน464.88162.9964.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง13,018.211,581.0087.9 %ผ่าน493.95116.8576.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน12,082.362,227.0081.6 %ผ่าน567.92130.9876.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี12,055.481,441.0088.0 %ผ่าน460.7192.1580.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี14,643.442,992.0079.6 %ผ่าน623.76114.9581.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี12,130.213,361.0072.3 %ผ่าน589.5395.9583.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี10,264.587,259.0029.3 %ผ่าน1,585.951,193.7824.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี10,355.315,044.0051.3 %ผ่าน1,604.97715.6955.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,776.122,110.68-18.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี37,000.4221,697.0841.4 %ผ่าน3,772.68327.2891.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี10,647.765,092.0052.2 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี9,297.942,331.0074.9 %ผ่าน1,262.67402.6668.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี19,209.1714,641.0023.8 %ผ่าน4,286.22991.6176.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี36,361.814,062.0088.8 %ผ่าน1,661.95487.5670.7 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี36,164.039,937.9972.5 %ผ่าน2,023.321,658.8418.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี13,112.866,784.0048.3 %ผ่าน1,947.271,496.2723.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี37,051.315,157.9086.1 %ผ่าน1,947.27622.6668.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี12,617.748,377.3633.6 %ผ่าน1,091.43112.3389.7 %ผ่าน
สพ.สิงห์บุรี10,083.725,786.0042.6 %ผ่าน1,490.88173.5888.4 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี8,964.372,530.0071.8 %ผ่าน1,091.55262.5875.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี9,776.153,977.0059.3 %ผ่าน1,176.30397.2966.2 %ผ่าน
สปส.จ.สิงห์บุรี12,617.0411,299.0610.4 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี25,545.758,173.0068.0 %ผ่าน7,024.531,319.5381.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี43,798.2725,191.5442.5 %ผ่าน2,263.581,238.9845.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง117,228.6621,593.9181.6 %ผ่าน2,502.051,332.9046.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี8,838.316,642.0024.8 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2107,675.0437,128.0065.5 %ผ่าน1,465.38673.8454.0 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี149,913.9143,085.0171.3 %ผ่าน1,335.141,394.22-4.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี33,659.3440,896.00-21.5 %ไม่ผ่าน3,177.002,850.1110.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 10,685.145,599.0047.6 %ผ่าน1,617.42885.5345.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี10,433.642,130.0079.6 %ผ่าน920.40489.0146.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 901,886 339,867 0.00 % รายงานไม่ครบ 56,173 23,166 0.00 % รายงานไม่ครบ