สรุปผลประเมิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่ครบ34,087.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ427.50ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลป24,423.1721,146.0013.4 %ไม่ผ่าน450.8185.5081.0 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช13,632.986,230.8054.3 %ผ่าน716.76153.9078.5 %ผ่าน
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี22,841.4955,247.16-141.9 %ไม่ผ่าน548.16137.7574.9 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลป (ศาลายา)ไม่ครบ55,900.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ70.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์49,326.7936,687.0025.6 %ผ่าน773.73301.7061.0 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไม่ครบ27,267.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ28.68ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ไม่ครบ12,568.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ17.10ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาไม่ครบ37,950.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ235.04ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชไม่ครบ9,262.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ111.96ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ครบ15,194.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ61.70ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด41,836.5210,599.5474.7 %ผ่าน853.58ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี27,893.2224,371.0012.6 %ไม่ผ่าน706.22123.5082.5 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย59,206.6616,760.0071.7 %ผ่าน740.98227.0069.4 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี23,485.8931,206.99-32.9 %ไม่ผ่าน629.89283.5055.0 %ผ่าน
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 262,647 202,248 0.00 % รายงานไม่ครบ 4,567 1,313 0.00 % รายงานไม่ครบ