สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,263,789.501,016,410.6019.6 %ไม่ผ่าน3,692.392,211.3540.1 %ผ่าน
รวม 1,263,790 1,016,411 19.57 % ไม่ผ่าน 3,692 2,211 40.11 % ผ่าน