สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา3,750.475,232.00-39.5 %ไม่ผ่าน42.96154.32-259.2 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ7,520.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ52.58ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบ4,992.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ95.77ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ7,113.60ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ31.23ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี68,720.984,704.0093.2 %ผ่าน40.70119.36-193.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา1,314,200.00103,000.0092.2 %ผ่าน633.11547.7613.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ23,846.943,168.0086.7 %ผ่าน31.6698.59-211.4 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์5,003.792,521.4449.6 %ผ่าน36.18249.75-590.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบ9,048.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ106.25ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง18,909.6910,248.0045.8 %ผ่าน545.45211.9861.1 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม6,179.445,775.006.5 %ไม่ผ่าน36.18213.31-489.6 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานี42,505.803,320.0092.2 %ผ่าน45.22159.22-252.1 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ5,320.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ166.39ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย60,060.2711,640.0080.6 %ผ่าน72.3698.19-35.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์30,394.624,048.0086.7 %ผ่าน42.96ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ3,936.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ46.64ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ5,392.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ61.91ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบ4,416.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ104.86ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา12,173.03ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน56.53ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี13,235.613,624.0072.6 %ผ่าน31.6629.835.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่11,207.675,240.0053.2 %ผ่าน29.39184.52-527.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,640.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ103.41ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ7,712.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ99.20ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 1,598,015 162,520 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,545 2,067 0.00 % รายงานไม่ครบ