สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่850,776.13227,409.0073.3 %ผ่าน2,451.043,328.71-35.8 %ไม่ผ่าน
รวม 850,776 227,409 73.27 % ผ่าน 2,451 3,329 -35.81 % ไม่ผ่าน