สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยนครพนม เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยนครพนม169,552.5811,815.6693.0 %ผ่าน2,457.83221.0391.0 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 169,553 11,816 0.00 % รายงานไม่ครบ 2,458 221 0.00 % รายงานไม่ครบ