สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา814,823.69492,575.0039.5 %ผ่าน1,994.30565.1671.7 %ผ่าน
หน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสมในโครงการพัฒนาวิทยาเขตอู่ทองทวารวดี11,161.5815,972.00-43.1 %ไม่ผ่าน18.09298.40-1,549.5 %ไม่ผ่าน
รวม 825,985 508,547 38.43 % ผ่าน 2,012 864 57.09 % ผ่าน