สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์989,660.75384,043.0961.2 %ผ่าน1,750.101,077.0838.5 %ผ่าน
รวม 989,661 384,043 61.19 % ผ่าน 1,750 1,077 38.46 % ผ่าน