สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์285,771.28130,128.0054.5 %ผ่าน1,607.651,775.89-10.5 %ไม่ผ่าน
รวม 285,771 130,128 54.46 % ผ่าน 1,608 1,776 -10.47 % ไม่ผ่าน