สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไม่ครบ89,184.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ333.77ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ