สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดือนมีนาคม 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง437,558.63289,735.0033.8 %ผ่าน1,363.451,112.7518.4 %ไม่ผ่าน
รวม 437,559 289,735 33.78 % ผ่าน 1,363 1,113 18.39 % ไม่ผ่าน