สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยทักษิณไม่ครบ277,683.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ