สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,224,974.50794,136.8835.2 %ผ่าน3,692.391,085.7670.6 %ผ่าน
รวม 1,224,975 794,137 35.17 % ผ่าน 3,692 1,086 70.59 % ผ่าน