สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครราชสีมา3,610.625,004.00-38.6 %ไม่ผ่าน42.9656.20-30.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯปราจีนบุรีไม่ครบ7,400.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอำนาจเจริญไม่ครบ4,712.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ55.35ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ7,441.20ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ93.72ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี67,462.514,784.0092.9 %ผ่าน40.7083.25-104.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา1,133,556.9073,000.0093.6 %ผ่าน633.11706.22-11.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ22,702.762,536.0088.8 %ผ่าน31.66207.48-555.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์4,952.561,958.4060.5 %ผ่าน36.18240.87-565.8 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯขอนแก่นไม่ครบ6,792.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ134.97ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการฯตรัง18,461.908,496.0054.0 %ผ่าน545.45200.4863.2 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯนครพนม8,696.333,688.0057.6 %ผ่าน36.18132.59-266.5 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาบริการฯอุดรธานี36,831.923,188.0091.3 %ผ่าน45.2249.75-10.0 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษไม่ครบ4,056.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย57,483.7811,640.0079.8 %ผ่าน72.36259.47-258.6 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์25,536.362,916.0088.6 %ผ่าน42.96141.22-228.7 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ3,104.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.เชียงรายไม่ครบ4,800.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ70.96ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.พังงาไม่ครบ3,444.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลาไม่ครบ5,808.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ114.15ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี13,500.323,180.0076.4 %ผ่าน31.6688.75-180.3 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่11,245.924,584.0059.2 %ผ่าน29.39188.15-540.2 %ไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,712.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ140.87ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,744.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ39.79ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 1,404,042 124,974 0.00 % รายงานไม่ครบ 1,588 2,354 0.00 % รายงานไม่ครบ