สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่678,757.75198,296.9870.8 %ผ่าน2,444.261,555.5936.4 %ผ่าน
รวม 678,758 198,297 70.79 % ผ่าน 2,444 1,556 36.36 % ผ่าน