สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยนครพนม เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยนครพนม170,164.697,383.5295.7 %ผ่าน2,457.83182.7992.6 %ผ่าน
มหาวิทยาลัยนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 170,165 7,384 0.00 % รายงานไม่ครบ 2,458 183 0.00 % รายงานไม่ครบ