สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์277,505.84242,863.0612.5 %ไม่ผ่าน1,467.46558.1962.0 %ผ่าน
รวม 277,506 242,863 12.48 % ไม่ผ่าน 1,467 558 61.96 % ผ่าน