สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์859,059.13249,852.4170.9 %ผ่าน1,750.10543.4868.9 %ผ่าน
รวม 859,059 249,852 70.92 % ผ่าน 1,750 543 68.95 % ผ่าน