สรุปผลประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง399,677.47233,522.0041.6 %ผ่าน1,363.451,205.9011.6 %ไม่ผ่าน
รวม 399,677 233,522 41.57 % ผ่าน 1,363 1,206 11.56 % ไม่ผ่าน